Tarih ve Hafıza Arasında: Geç Osmanlı Dönemi Istanbul’unda Bir Ressam; Eleni Iliadis

2016-08-01
Tongo Overfield Shaw, Gizem
Tarih ve Hafıza Arasında: Geç Osmanlı Dönemi Istanbul’unda Bir Ressam; Eleni Iliadis

Suggestions

Tarih İçinde Kurulan Anlam
Karademir, Aret (2010-10-15)
History, religion, power, and authority: the relevance of Machiavelli’s educational approach for contemporary political thought
Cristante, Nevio; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2008)
Machiavelli’s uniqueness and originality renders his educational direction as pertinent for times and conditions that are similar to and prevalent in ours. On the grand scale, his thought process disrupts the classical sense of philosophy, metaphysics, and religion. This disruption of the classical Western consciousness is an aim in the contemporary realm of political thought, which, starting with the extensive criticism of modernity found in the works of Nietzsche, has been developed in the realm of politi...
The Comprehension of Place Awareness in a Historical Context: Metaphors in Architectural Design Education
Özkan Yazgan, Esra; Akalın, Aysu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This study examines cognitive operations in the design studio - the main component of architectural education - and reviews these operations with regard to a design problem. It also develops an argument for performing an analysis of place awareness in historic context while considering the characteristics of the place where the project will be located and accepting that these characteristics affect the architectural design process. Accordingly, the processes experienced by second-year architecture students ...
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel al...
Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık
Ergut, Ferdan (Dipnot Yayınları, 2007-01-01)
Citation Formats
G. Tongo Overfield Shaw, “Tarih ve Hafıza Arasında: Geç Osmanlı Dönemi Istanbul’unda Bir Ressam; Eleni Iliadis,” Tarih ve Hafıza Arasında: Geç Osmanlı Dönemi Istanbul’unda Bir Ressam; Eleni Iliadis, vol. 272, pp. 57–63, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96829.