Ulaşımda Enerji Verimliği Ülkemizdeki Son Durum

2011-02-01
Yetişkul Şenbil, Emine
Şenbil, Metin

Suggestions

Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama
Erol, Işıl; Voyvoda, Ebru; Yılmaz, Özhan(2019)
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşım, farklı bireylerin/hanelerin arasındaki heterojenliği ve bubireylerin/hanelerin politikalar sonucu oluşan davranışsal değişimleri kavrayabilmek amacınıda içermektedir. Bu çerçevede, bu projede hanehalklarının farklı özelliklerine göre kurgulananbir ekonomik model (uygulanabilir genel den...
Transit oriented design and urban design: eskişehir case – tram stop oriented
Bahçelioğlu, İrem; Yetişkul Şenbil, Emine; Urban Design in City and Regional Planning Department (2017)
Sustainable and public transportation plays a vital role in the cities to eliminate the disadvantages of urban sprawl. Transit oriented development (TOD) is one of the tools which is used to solve this problem. However, the efforts of TOD itself are not enough in order to increase the public transportation demand. TOD reaches significance when it is combined with the urban design since urban design defines both physical and personal factors in the point of creating effective TOD. For this reason, design fac...
From places of transportation to places of display: the Ankara railway area from the mid-to the late 20th century
Gür, Zeynep; Altan, T. Elvan.; Department of History (2019)
With the arrival of the railway in Ankara in 1892, the industrial area of Ankara was shaped in accordance with and around the railway station. This thesis firstly examines the formation of the railway area that started with this prominent step and went on in accordance with city plans and constructions, and then analyzes the history of the transformation of some of the buildings in the area into places of display in relation to the different approaches to museum practice and conservation of railway heritage...
Evaluating the effects of a transport infrastructure improvement on heterogenous household groups using an urban cge model
Topuz, Yunus Bulut; Voyvoda, Ebru; Department of Economics (2019)
This study evaluates the economic effects of urban transportation policies on different household groups utilizing a CGE model integrated with a discrete choice model and a traffic model. The London Travel Demand Survey (2004) data is utilized basically in this study and two alternative transport policies which are an improvement in public transportation infrastructure and a price increase in the congestion charge are examined. Households are heterogenized according to their living locations, working places...
Ulaşım türlerinin kent yapısına etkileri: tarihsel gelişim ve Ankara batı gelişmesinde demiryolunun rolü
Öncü, Erhan; Department of City Planning (1979)
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil and M. Şenbil, Ulaşımda Enerji Verimliği Ülkemizdeki Son Durum. 2011.