Kentte Seçkinleştirmenin İstanbul Halleri

2022-01-01

Suggestions

Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-1
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1995-08-01)
Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-2
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1996-02-01)
Leftover space as a value and potentiality for the public realm in the city
Alanyalı Aral, Ela; Önür, Selahattin; Department of Architecture (2003)
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
The Reflections of urban poor in social realist films of Turkey
Uysal, Yıldırım; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Sociology (2015)
This dissertation is analyzing the reflections of urban poor in social realist films in Turkey, within a perspective that begins at the beginning of 1960s and finishes at the end of 1980s. The study is examining this phase with three different dimensions: the change of urban poor since 1960s to 1980s, the change of social realist films since 1960s to 1980s, and mutual interaction of urban poor and social realist films. Besides, thesis is also focusing on the phase since the end of 1980s to today, to underst...
Citation Formats
C. N. Uzun, Kentte Seçkinleştirmenin İstanbul Halleri. 2022.