SEBASTIAN BARRY'S CRITICAL REVISITING OF WOMEN'S REPRESENTATION IN ANTI-COLONIAL NATIONALIST NARRATIVES: ON CANAAN'S SIDE AND THE SECRET SCRIPTURE

2022-5-25
Tanrıöveri, Halilcan
The experience of the socially- and politically-marginalized in Ireland during the anti-colonial struggle against Britain and its aftermath emerges as a major concern in Sebastian Barry's works of fiction. This entails an ongoing exploration in his work of the question of the national identity of “Irishness,” religious and political identities such as being Protestant, Catholic, Unionist or Republican. The aim of this thesis is to contribute to the scholarship on Barry’s fiction, particularly, the research on his postcolonial approach to and concern with the treatment and representation of the socially- and politically-marginalized in Irish history in On Canaan's Side (2011) and The Secret Scripture (2008). Both novels feature outcast women narrators who retrospectively give an account of their lives against the background of Irish history, particularly during Ireland’s anti-colonial nation-building process in the first half of the twentieth century. It will be argued that in these novels Barry adopts a postcolonial and feminist approach to the anti-colonial nationalist era of Irish history and displays a critical attitude toward nationalist history-writing and homogenizing nationalist practices in Ireland by offering an alternative reading of anti-colonial nationalist history through individual historiographies/“petit narratives” written by socially-marginalized female characters.

Suggestions

THE ROLE OF TRANSCULTURAL MEMORY IN THE CONSTRUCTION OF IDENTITY IN CARYL PHILLIPS’S FICTION
KIRPIKLI, DENİZ; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2021-7-1)
Caryl Phillips’s engagement with the past, particularly the history of the black diaspora in Britain, is a significant aspect of his literary production. Focusing closely on Crossing the River (1993), A Distant Shore (2003), and In the Falling Snow (2009), this study argues that Phillips’s works of fiction illustrate the transcultural memory of Britain and the black Atlantic that moves across the seemingly impermeable borders to unsettle the homogeneous construction of categories such as nation, culture, an...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Postnationalist subversion of the constituents of Irishness: land, religion and family in the plays of Martin McDonagh and Dermot Bolger
Örmengül, Seda; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2015)
The social, political and economic changes undergone by the Republic of Ireland since the 1990s resulted in critical changes in the perception of Irish national identity and nationalist ideology. It was a new period characterized by its epithet, the Celtic Tiger, a period of rapid economic growth, and the opening up of Irish economy and politics to the world. The Irish society was now characterized by the diversity and complexities as a consequence of its interaction with the globalized world. In this conte...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Citation Formats
H. Tanrıöveri, “SEBASTIAN BARRY’S CRITICAL REVISITING OF WOMEN’S REPRESENTATION IN ANTI-COLONIAL NATIONALIST NARRATIVES: ON CANAAN’S SIDE AND THE SECRET SCRIPTURE,” M.A. - Master of Arts, Middle East Technical University, 2022.