Mihri Müsfik sergisi üzerine arastırmacılar Özlem Gülin Dagoglu, Gizem Tongo ve Salt Galata’dan Farah Aksoy ile konustuk.

2019-03-01
Tongo Overfield Shaw, Gizem
Dagoglu, Ozlem Gulin
Aksoy, Farah

Suggestions

Mihri'yi "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisini düzenleyen Özlem Gülin Dağoğlu ve Gizem Tongo ile konuştuk.
Tongo Overfield Shaw, Gizem; Özlü Karaca, Nilay; Dağoğlu, Özlem Gülen (2019-05-01)
Mihri: İstanbul’dan New York’a Bir Kadın Ressamın Portresi
Tongo Overfield Shaw, Gizem; Dağoğlu, Özlem Gülün (2019-03-01)
Mihridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Projesi.
Erciyas, Deniz Burcu(2011-12-31)
Mithridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Bu çalışmanın başlıca amacı, Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş olan Mithridat Krallık dönemine ait kalelerin detaylı olarak tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Araştırma alanı içerisinde tespit edilmiş olan bu kaleler üzerine yapılacak olan çalışma, literatürde terra incognita olarak tanımlanan Pontos bölgesinin savunma stratejilerinden yola çıkarak Mithridat Krallığı’nın hem askeri...
Çevre İktidar ve Siyaset Yeşil Bir Tarihsel Ekolojinin Sınırları
Dursun, Selçuk (2012-04-06)
Köpri dil olarak Türkçe ki yapısının Türkçe-Lazca dil değinimi etkiiyle Lazcadaki kullanım ve işlevleri üzerine
Akkuş, Mehmet; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (null; 2019-05-09)
Bu çalışma değinim kaynaklı dil değişimi (contact-induced language change) kuramı çerçevesinde Türkiye’de Doğu Karadeniz boyunca konuşulan ve yerli (otokton) dillerden olan Lazcanın Hopa (Sarp) değişkesinin Türkiye Türkçesi ile değinimi sonucu gerçekleşmekte olan dil değişimi olgusunu incelemektedir. Değinim kaynaklı dil değişimi “herhangi bir dil değişiminin belirli bir değinim durumundan bağımsız olarak gerçekleşmesi çok da olanaklı görünmeyen ve en azından kısmen de olsa dil değinimine bağlanabilec...
Citation Formats
G. Tongo Overfield Shaw, O. G. Dagoglu, and F. Aksoy, “Mihri Müsfik sergisi üzerine arastırmacılar Özlem Gülin Dagoglu, Gizem Tongo ve Salt Galata’dan Farah Aksoy ile konustuk.,” 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.academia.edu/38629117/Söyleşi_Mihri_yaşadığı_döneme_derin_bir_iz_bıraktı_.