Düşük Gelir Yüksek Maliyet Kriteri Uyarınca Kentsel Düzeyde Yakıt Yoksulluğu Analizi: Ankara ÖrneğiDüşük Gelir Yüksek Maliyet Kriteri Uyarınca Kentsel Düzeyde Yakıt Yoksulluğu Analizi: Ankara Örneği

2022-05-18
7. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

Suggestions

Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların Alıcı Dil ve Hikaye Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kitap Okuma Müdahale Programı
Gölcük, Merve; OKUR, ŞÜKRAN; Kazak Berument, Sibel (2015-06-24)
Düşük Sosyoekonomik Durumdaki Annelerin Ebeveynlik Davranışlarının Çocukların Kuralları İçselleştirmesi İle İlişkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel (null; 2018-11-17)
Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2007-01-01)
Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimine yaklaşımları ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için sınıf yönetimine yaklaşımları farklı (yüksek ve düşük düzeyde kontrol) olan iki öğretmen seçilmiş Bunların öğrencilerine (n=91), yedi başlık (empati, coşku, öğretim, cesaretlendirme, kontrol, geribildirim ve düzeltme) altında 36 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmenlerin sınıflarını nasıl yönettiğine ilişkin daha ayrıntılı bilg...
Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi
Kalay, Yunus Eren; Kalkanlı, Ali(2020-01-01)
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemelerin yogunluguna kıyasla (~7,86 gr/cm3) yeni HYEA'lar üretmek için kullanılmıstır.Bu tür alasımlarda kullanılacak uygun elementlerin seçimi tasarımı, termofiziksel hesaplamalar ve Vienna Ab Initio Simülasyon Paketi (VASP) ile ilk prensip hesaplaması esas alınarak gerçeklestirilmistir. I...
Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanadın Akış Yapısının Aktif Akış Kontrol Tekniği İle Düzenlenmesi
Yavuz, Mehmet Metin; Öztürk, İlhan; Zharfa, Mohammadreza(2014-11-01)
Genelde delta kanat planformlarina sahip insansız savaş uçakları (UCAV) ve mikro hava araçları (MAV) gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimize edilmesi ve kanat yüzey titreşiminin minimize edilmesi için gereklidir. Düşük ve orta süpürme açılı kanatlar için bu karmaşık akış yapısı ve kontrolü tam olarak bilinmemekte ve hem sabit hem de değişken akış yapısı çok detaylı incelenmeye...
Citation Formats
M. A. Şenyel Kürkçüoğlu, “Düşük Gelir Yüksek Maliyet Kriteri Uyarınca Kentsel Düzeyde Yakıt Yoksulluğu Analizi: Ankara ÖrneğiDüşük Gelir Yüksek Maliyet Kriteri Uyarınca Kentsel Düzeyde Yakıt Yoksulluğu Analizi: Ankara Örneği,” presented at the 7. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97601.