Farklı Branştaki Öğretmenlerin STEM Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı

2017-10-21
Karahan, Engin
AKÇAY, AHMET OĞUZ
Intermational Academic Research Congress

Suggestions

Farklı Sınıf Seviyelerindeki Ortaokul Öğrencilerinin Örüntülerden Genelleme Stratejileri
Girit, Dilek; Akyüz, Didem (null; 2014-09-11)
Farklı kanser tiplerine model hücre hatlarında ilaç dirençlilik mekanizmalarının moleküler yöntemlerle incelenmesi ve geri çevrilmesi
Kars, Meltem Demirel; Gündüz, Ufuk; Baran, Yusuf; Mutlu, Pelin Kaya; İşeri, Darcansoy Özlem; Ural, Uğur Ali(2008)
Evil in fairy tales across cultures : a study of Turkish and British fairy tales from a psychological perspective
Büyü, Gül; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2013)
The thesis analyses the concept of evil in Turkish and British fairy/folk tales from Melanie Klein and C. Fred Alford’s psychoanalytical point of view. The study concentrates on Naki Tezel and Joseph Jacobs’s collections of fairy/folk tales and examines twenty-nine Turkish and thirty-nine British tales. The thesis argues that evil in these fairy tales results from the feeling of envy, jealousy, greed, dread or the struggle for power and superiority. In these selected tales, evil is observed in the form of t...
Waterborne parasitic protozoa removal capacities of wastewater treatment plants with varying processes
Onursal, Aslı; İçgen, Bülent; Department of Environmental Engineering (2022-8-26)
The parasitic protozoa Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Blastocystis hominis, and Cryptosporidium parvum are causative agents for human giardiasis, amebiasis, blastocytosis (formerly known as hominis infection) and cryptosporidiosis, respectively. These infections are mostly associated with waterborne diseases. Due to the lack of regulations for monitoring these protozoa in the discharge point of wastewater treatment plants (WWTPs), the discharges that reach to surface waters lead to waterborne ...
Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz yeterlikleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent (2013-01-01)
he purpose of this study was to examine the middle school students’ physical activity self-efficacy, staff and parent efficacy perceptions for * Bu çalışma Cevdet CENGİZ’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 2011 yılında Doktora derecesi verilmiş “Sosyo-Ekolojik Uygulamanın Kırsal Alandaki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Bilgisi ve Davranışlarına Etkileri” adlı araştırmasının bir bölümüdür.** Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, cevdet...
Citation Formats
E. Karahan and A. O. AKÇAY, “Farklı Branştaki Öğretmenlerin STEM Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı,” presented at the Intermational Academic Research Congress, Alanya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98274.