Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum

2017-04-23
AKÇAY, AHMET OĞUZ
Karahan, Engin
Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK)

Suggestions

Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme
Öztürk, Ahsen; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
STEM eğitimi, disiplinlerarası iş birliği yaparak çeşitli derslerin harmanlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimlerine ve STEM eğitimi etkinliklerine bakıldığında bunların fen bilimleri, teknoloji ve matematik dışındaki branşlar için yeterli olmadığı gözlenmektedir. Bu durum, farklı branşlardan eğitimcilerin kendi aralarında daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğine işaret etmektedir. Öğrencilerin etkin katılımını önceleyen yaratıcı süreçlerin ve bu süreçleri destekleye...
Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-10)
Co-developing STEM activities through design thinking approach for fifth graders
Öztürk, Ahsen; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2020)
STEM (Science, Technology, Engineering and Math) education aims to integrate diverse disciplines by making interdisciplinary collaboration in K-12 education. When we review the STEM training and course materials given to teachers in Turkey, it is observed that they mainly focus on science and mathematics, and remain insufficient for disciplines such as social sciences, Turkish, English or visual arts. This situation implies that teachers from diverse disciplines need to work collaboratively among themselves...
Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Citation Formats
A. O. AKÇAY and E. Karahan, “Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum,” presented at the Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98398.