Ortaokul Öğrencilerinin RGM Tasarımlarının İncelenmesi: Çılgın Makineler Yarışıyor

2022-07-01
Karahan, Engin
AKÇAY, AHMET OĞUZ
BOZAN, MEHMET ARİF
GARAN, ÖMER
DOĞANER, ŞENAY

Suggestions

Ortaokul Oğrencilerinin Yer Altı Suları Hakkındaki Kavramsal Anlamaları
Işık, Hatice; Uzunçakır, İrem; Öztekin, Ceren; Şahin, Elvan (null; 2019-05-02)
Ortaokul Öğrencilerinin Tamsayılar Konusundaki Çözüm Stratejileri
Akyüz, Didem (null; 2012-06-27)
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Ortaokul Öğrencilerinin Üçgende Yükseklik İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajları
Mukaddes, İnan; Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2015-05-16)
Yapılan çalışmalar, tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin geometrik bilgi kapasitesi ve görselleştirme becerileri bağlamında yeterli başarı düzeyinde olmadıklarını vurgulamaktadır. Yaşanan sıkıntıların en temel nedenlerinden biri olarak, bir geometrik kavramla ilgili sahip olunan kavram imajı ve kavram tanımı arasındaki ilişkinin içeriğinde bulundurması gereken sıkı bağdan yoksun oluşu gösterilmektedir (Vinner, 1991). Öğrencilerin kavram imajlarını kısıtlayan ilkel (ptototip) örneklere dayalı öğ...
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Bilimleri Derslerindeki Başarı Hedef Yönelimlerinin Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırılması
Kaplan Can, Gözde; Şen, Mehmet; KIRAN, DEKANT (2016-09-30)
Citation Formats
E. Karahan, A. O. AKÇAY, M. A. BOZAN, Ö. GARAN, and Ş. DOĞANER, “Ortaokul Öğrencilerinin RGM Tasarımlarının İncelenmesi: Çılgın Makineler Yarışıyor,” İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 31–51, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iauefd/issue/70954/1063409.