Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birlesik Isı ve Güç Üretimi

2015-08-01
Kılkış, Şiir
Kılkış, Birol

Suggestions

The Impact of energy storage system on security constrained unit commitment problem in presence of renewables
Çakır, Caner; Sevaioğlu, Osman; Erkmen, İsmet; Department of Electrical and Electronics Engineering (2015)
In spite of the fact that there is a growing trend for the integration of Renewable Energy Sources (RES) to the existing power systems, the intermittency and volatility of these resources should be taken into consideration in the day ahead operational planning for the sake of security and reliability of the electrical energy. Besides, the adverse effects of high penetration of wind energy - the largest global installed RES capacity - to the system operation could be mitigated with the utilization of Energy ...
Optimal Capacity Allocation in Electricity Industry in accordance with Renewable Energy Sources: The US Case
Gölbaşı, Umut; Kestel, Sevtap Ayşe; Yılmaz, Bilgi; Department of Financial Mathematics (2021-3-15)
Electricity generation cost and environmental effects of electricity generation continue to be among central themes in energy planning. The choice of electricity generation technology and energy source affect the environment through released greenhouse gases and other waste. United States is the worlds second-largest CO2 emitter and electricity consumer. This thesis aims to estimate the optimal capacity expansion of electric power sector in the United States for 2022-2050. We develop a fuzzy multi-objective...
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi piyasasının oluşumu: rüzgar ve güneş enerjisi bağlamında Türkiye örneği
Topal, Erden Yelda; Erdil, Erkan; Evsel, Gülsevim(2015)
Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi piyasasının oluşma ve gelişme sürecini destekleyen ve engelleyen faktörleri sistemik ve bütüncül bir yapı içinde inceleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar tasarlamaktır. Ülkelerin enerji sektörlerinde, küresel büyüme ve gelişmeye paralel olarak artan enerji talebini hızla karşılamak, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, e...
Switch mode converter based damping of PWM converter with LCLtype filter for grid interface of renewable energy systems /
Usluer, Sebahattin Nadir; Hava, Ahmet Masum; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
This thesis involves design and simulation for switch mode converter based damping of three-phase LCL-filtered PWM converter widely used for grid-interface of renewable energy systems. The study involves the resonance damping of high power voltage source converters connected to the grid via LCL filters. The design is verified by means of detailed computer simulations. The study considers eliminating the resonant harmonics which results in overvoltage/current stresses and leads to the failure of the converte...
Design and control of PWM converter with LCL type filter for grid interface of renewable energy systems /
Kantar, Emre; Hava, Ahmet Masum; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
This thesis involves the PWM and control unit design and simulation for three-phase PWM converter widely used for grid-interface of renewable energy systems, motor drives, etc. The study involves selecting the LCL filter parameters, switching frequency, the PWM method, the cost-effective feedback controlled algorithm, etc. for the converter. The design is verified by means of detailed computer simulations. The study considers the normal and unbalanced grid conditions, which may occur in the grid operating c...
Citation Formats
Ş. Kılkış and B. Kılkış, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birlesik Isı ve Güç Üretimi. 2015.