Sunuş

2021-11-01

Suggestions

Sunuş
Keskinok, Hüseyin Çağatay (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2018-11-01)
Sunuş: Şehircilik Yazıları-Melih Ersoy
Keskinok, Hüseyin Çağatay (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2018-07-01)
Toplum Kuramı
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (İletişim Yayınevi, 2015-01-01)
Sempozyum Değerlendirme Konuşması
Türkeş, Mustafa (null; 2015-03-27)
Dosya ile 10 Yılın Ardından
Altan, Tomris Elvan (2017-10-01)
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Dosya 10. yılını tamamladı. Türkiye’de yayınların ve özellikle mimarlık alanındaki yayınların ömürleri genelde çok uzun olamadığın-dan, Dosya’nın tamamladığı bu süre dikkat çekiyor ve üzerinde düşünülüp değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu amaçla derlenen bu sayı, derginin geçen 10 yıl içindeki üretim süreci, içeriği ve kimliği hakkında bilgi sunmakta. Öte yandan bu sürede Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi olarak görev alan kişile...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Sunuş. 2021.