Ekip Kaynak Yönetimi Ve Kontrol Odağı Değişkenlerinin Pilotların Emniyetsiz Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi

2020-12-06
SERİN, GİZEM
Özkan, Türker
Öz, Bahar
2. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi

Suggestions

Kullanılan Araç Segmenti ile Sürücü Davranışı/Sürüş Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yüzer, Günay Emel; Azık, Derya; Öz, Bahar; Yüce, Ayşe Nur (2020-10-01)
Karayolu güvenliği, yol kullanıcıları, araçlar ve çevre ile ilgili birçok faktöre ve bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlıdır. En çok göz önünde olan yol kullanıcılarının sürücüler olması sebebiyle, trafik güvenliği araştırmalarında genel olarak sürücü davranışları odak noktası olarak alınmaktadır. Trafik ortamında kişilerden ve kişilik özelliklerinden ayrı olarak, sürücü davranışlarını şekillendiren birçok etmen mevcuttur. Örneğin, bir aracın kapasitesi sürücülerin trafikte ihlal ve/veya ha...
Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Pilotların Göz Hareketlerinin Durumsal Farkındalık Açısından İncelenmesi
Say, Bilge(2010-12-31)
Durumsal farkındalık, pek çok tanıma göre algı süreciyle başlayan ve karar vermeye kadar devam eden bilişsel bir durumdur. Algıda meydana gelen bir zafiyet, durumsal farkındalığı olumsuz yönde etkilerken, özellikle deneyimli pilotlarda gözlemlenen arama-tarama stratejileri, çevresel bilgileri doğrudan bakmadan algılama yetisi, gereksiz bilgileri baskılayabilme kabiliyeti durumsal farkındalığı algılama sürecinde olumlu yönde desteklemektedir. Durumsal farkındalıkla algısal-bilişsel süreçler arasındaki ilişki...
Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Trafik Aglarını Bölüntüleyerek Formel Kontrol Stratejilerinin Üretilmesi
Bardakci, Kemal Cagri; Aydın Göl, Ebru (2017-06-29)
The aim of this paper is to produce control strategies for a large vehicular traffic network model of signalized intersections from Linear Temporal Logic specifications. For this purpose, abstraction and formal control techniques which ensure the correctness of synthesized control strategies are utilized. In addition, in order to solve the scalability problem encountered in formal control of dynamic systems, novel network partitioning methods are developed. The proposed methods guarantee that if each sub-ne...
Citation Formats
G. SERİN, T. Özkan, and B. Öz, “Ekip Kaynak Yönetimi Ve Kontrol Odağı Değişkenlerinin Pilotların Emniyetsiz Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi,” presented at the 2. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, Online, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99018.