Okul Öncesi Eğitimde Portfolyo Değerlendirmesi: Türkiye ve ABD'den Örnekler

2021-11-24
ALAÇAM, NUR
Olgan, Refika
Çapa Aydın, Yeşim
McCleary, Kate
7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

Suggestions

Okul Öncesi Eğitimin Niteliğine Bir Bakış: Aileler, Öğretmenler ve Çalışma Koşulları ile İlgili Sorunlar
Çobanoğlu, Rahime; Yıldırım, Ali; Çapa Aydın, Yeşim (Ani Publishing and Consulting Company, 2020-4-30)
The present study attempts to reveal the problems related to the quality of early childhood education (ECE) regarding structural features and educational process based on qualitative data. The study was conducted in public pre-primary schools in Ankara. Seven female early childhood teachers selected through maximum variation sampling method were interviewed in this phenomenological research. These teachers' classrooms were also observed during one school day to support interview findings. Content analysis w...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Dönem Çocuk Dergilerinde Yer alan Etkinliklerde Blişsel İstem Seviyelerinin Uygulamalı Olarak Incelenmesi
Ubuz, Behiye; Ata Aktürk, Aysun(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] tarafından aylık olarak yayınlanan ve 36-72 aylık çocukları hedef alan Meraklı Minik isimli çocuk dergisindeki görevlerin bilişsel istemler açısından incelemektir. Ayrıca, farklı bilişsel istemler altında sınıflandırılan görevler 10-15 tane çocukla yüz yüze görüşme yapılarak test edilecektir. Bu bağlamda, bu çocuk dergisinin başlangıç yılı olan 2007’den itibaren 2017 yılının sonuna kadar yayınlanan 132 sayısı incelenecektir. Bu sa...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Anlayışları.
Şenyurt, Ezgi; Demircan, Hasibe Özlen (2017-10-21)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin Önemine İlişkin Görüşleri
Kahriman Öztürk, Deniz; Olgan, Refika (null; 2015-09-02)
Citation Formats
N. ALAÇAM, R. Olgan, Y. Çapa Aydın, and K. McCleary, “Okul Öncesi Eğitimde Portfolyo Değerlendirmesi: Türkiye ve ABD’den Örnekler,” presented at the 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99119.