Renewable and Recyclable Polymeric Materials for Food Packaging: A New Open Special Issue in <i>Materials</i>.

2022-08-24
Jafarzadeh, Shima
Zargar, Masoumeh
Forough, MEHRDAD

Suggestions

Renewable Hydrogen Energy Option for Pakistan
Gondal, Irfan Ahmad (2010-04-25)
Alternative Electric Energy Source Selection in Construction Projects: A Case Study in Turkey
Kia, Farrokh Rostami; ÇABUK, ALPER; CENGİZ, AYTÜL AYŞE; Vahed, Amir Taghizadeh; MUTLU, SUNAY (2011-07-08)
The objectives of this study are to find the best way to calibrate data that are collected from the energy maps of Turkey and take advantage of alternative electric energy source in construction projects. To achieve these goals, renewable energy maps of Turkey were collected. Four types of energy maps such as solar, wind, geothermal, and wave energy were utilized. Cost effectiveness was proposed for the construction projects that have a total cost of more than a million dollars. Thus it is considered that a...
Sustainable solid waste management in campus: METU Campus as a case study
Özbay, Serdar; Barlas, Adnan; Department of City and Regional Planning (1999)
Renewable energy in regional planning and development : an evaluation of development agencies in Turkey
Ersanlı, Devrim; Gedikli, Bahar; Department of City and Regional Planning (2013)
This thesis studies the renewable energy concept in regional planning. A comprehensive study is made about the renewable energy in Turkey, in a regional planning aspect. A profound analysis about the renewable energy related activities of the regional development agencies is made. The examples of successful regional and national planning policies in the world, for the increase in renewable energy utilization and sustainable energy generation are studied. The Turkish legal legislation about the renewable ene...
Solar And Wind Powered Concept Boats: The Example Of Volitan
Gürsu, Hakan (2014-01-01)
Küresel ısınmanın etkileri, toplam küresel sera gazı salınımının %3,3’üne neden olan deniz ulaşımında alternatif enerji arayışlarını artırıyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde güneş ve rüzgâr enerjisi kullanan ve verimliliği giderek artan tekneler geliştirildi ve fosil yakıt bağımlısı araçlar yerine, sıfır salınıma yakın deniz araçları hedefleniyor. Deneysel proje ve araştırmalar doğrultusunda güneş enerjili deniz ulaşımında bazı kilometre taşlarına ulaşıldı, ancak bu gelişmeler deniz teknolojilerinde sürdürül...
Citation Formats
S. Jafarzadeh, M. Zargar, and M. Forough, “Renewable and Recyclable Polymeric Materials for Food Packaging: A New Open Special Issue in <i>Materials</i>.,” Materials (Basel, Switzerland), vol. 15, no. 17, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99133.