Instagram Kullanımı, Nesneleştirme ve Kilo Damgalaması Arasındaki İlişkinin Korelatif ve Deneysel Olarak İncelenmesi

2022-06-11
4. Sosyal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Effects of facebook use on well-being: a self-determination theory perspective
Manuoğlu, Elif; Uysal, Ahmet; Department of Psychology (2016)
Since Facebook use has been quite common among university students and influenced their well-being, the primary aim of this thesis is to investigate the effects of Facebook use on well-being. Diary method was used and participants completed daily measures of Facebook, daily motivations and daily need satisfaction regarding Facebook use, and daily well-being measures over 14 days. Results were partially supported and it was shown that active Facebook use did not predicted well-being whereas using Facebook wi...
Mir-125 İnhibitörleri İle Fenotip Geri Dönüşümü İncelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif(2012-12-31)
Laboratuarımızın genel ilgi alanı meme kanserine yol açan mekanizmaları daha iyi anlamak üzerine kuruludur. Bu kapsamda yürütülmekte olan bir TÜBİTAK projesinde miR-125b’nin meme kanserinde önemli olabileceğine dair bulgular elde ettik. Bahsi geçen projede model bir hücre sisteminde normalde miR-125b ifade etmeyen hücrelere miR-125b geni aktarıldı. Elde edilen fenotipik değişimlere ait bulgular yayına hazır duruma gelmiştir. Ancak TÜBİTAK projesi kapsamında olmayan miR inhibitörleri ile fenotipn geri çevri...
Sigara Tüketiminin Grafik Tasarım Üzerinden İncelenmesi: Uygulamalı Bir Stüdyo Projesi
Ertep, R. Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Sigara her yıl dünyada binlerce insanın çeşitli hastalıklar sonucu ölümü veya sağlıksız bir yaşam sürdürmesinde başlıca sebeptir. Bu amaçla birçok uluslararası örgüt ve kurum insanların sigarayı bırakmaları amacı ile çok ciddi bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları yürütmektedir. Ancak tüm bu gerçekler ve çabalara karşın problem azalmamakta, aksine her yıl daha da artan sayılarla büyümektedir. Bu çabalar içinde grafik tasarımın önemli bir rol oynayacağı düşünülerek yüksek lisans seviyesinde bir stüdyo...
Kullanıcı Davranış Değişimini Etkileyen Değişkenlerin ve Sürdürülebilir Davranışların Analizi: Hane İçinde Mutfak Pratikleri (Eylemleri) Üzerine Bir Vaka Çalışması
Dağlı, Bengü; Turan, Ahmet Zeki (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde doğal kaynakların tükenmesi, aşırı tüketim sonucunda türlerin yok olması, çevresel problemler, dünya ve insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Bu araştırmanın çıkış noktası, sürdürülemez tüketim davranışı problemini ele almak için birçok sürdürülebilir tasarım yaklaşımının uygulandığı, ancak çabaların kullanıcı davranışlarında hala yeterince etkili olmadığı gözlemidir. “Sürdürülebilir tasarım” geniş kapsamlı bir kavram olduğu için çalışma alanı ve yöntemlerinde farklı metodolojil...
Enzyme prediction with word embedding approach
Akın, Erkan; Atalay, M. Volkan.; Department of Computer Engineering (2019)
Information such as molecular function, biological process, and cellular localization can be inferred from the protein sequence. However, protein sequences vary in length. Therefore, the sequence itself cannot be used directly as a feature vector for pattern recognition and machine learning algorithms since these algorithms require fixed length feature vectors. We describe an approach based on the use of the Word2vec model, more specifically continuous skip-gram model to generate the vector representation o...
Citation Formats
M. N. Şahin, “Instagram Kullanımı, Nesneleştirme ve Kilo Damgalaması Arasındaki İlişkinin Korelatif ve Deneysel Olarak İncelenmesi,” presented at the 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99171.