Adaptif Yardımlı Dış İskelet Kontrol Sisteminin Motor Öğrenme Becerilerine Etkisi

2022-09-10
Muslu, Enes
Sezer, Muhammed
Okasha, Amr
Şengezer, Sabahat
Yozgatlıgil, Ceylan
Turgut, Ali Emre
ARIKAN, KUTLUK BİLGE
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. TOK'22

Suggestions

Adaptif Kontrol Yöntemiyle Bacaklı Robotlarda Yüksek Performanslı Koşma Davranışı Geliştirilmesi
Morgül, Ömer; Saranlı, Uluç(2017)
Model tabanlı ve dinamik kararlılıga ihtiyaç duyan bacaklı yürüme ve kosma davranıslarınınfiziksel robotlarda gerçeklenmesi statik kararlılık özelligine sahip davranıslara göre oldukçazordur. Bu zorlugun temel nedenlerinden birisi ilgili dinamiklerin sistem parametrelerinehassas bagımlılık göstermesidir. Bu parametrelerin hassas bir sekilde ölçülememesi vemalzeme yorulması veya asırı kullanım nedeniyle zamanla degisim göstermesi de problemidaha da kötü bir hale getirmektedir.Bu çalısmanın temel amacı tek ba...
Adaptif Plaka Tanıma Sistemi Konusunda TEKNOLOJİK ÜRÜN DEĞERLENDİRME RAPORU
Temizel, Alptekin (2018-06-01)
Palas Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından geliştirilmiş olan“Adaptif Plaka Tanıma Sistemi” ticari isimli ürün başvurusunun incelenmesi neticesinde söz konusu ürünün “Adaptif Plaka Tanıma Sistemi” başlıklı Ar-Ge ve yenilik projesi sonucu ortaya çıkmış bir teknolojik ürün olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Parametric spectral estimation methods of clutter profile for adaptive radar detection and classification
Eraslan, Berna; Güvensen, Gökhan Muzaffer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2019)
Identification of unwanted echoes in a received radar signal is crucial in order to improve the radar detection performance. In the scope of thesis, currently proposed parametric spectrum estimation techniques, such as MUSIC, ESPRIT and Burg, are evaluated in order to estimate moments of clutter components in received radar echo. Since none of these methods has the ability of estimating Doppler spread and adequate accuracy, Stochastic Maximum Likelihood (SML) method is implemented, working with the best perf...
A Heuristic temporal difference approach with adaptive grid discretization
Fikir, Ozan Bora; Polat, Faruk; Department of Computer Engineering (2016)
Reinforcement learning (RL), as an area of machine learning, tackle with the problem defined in an environment where an autonomous agent ought to take actions to achieve an ultimate goal. In RL problems, the environment is typically formulated as a Markov decision process. However, in real life problems, the environment is not flawless to be formulated as an MDP, and we need to relax fully observability assumption of MDP. The resulting model is partially observable Markov decision process, which is a more r...
Road extraction from high resolution satellite images using adaptive boosting with multi-resolution analysis
Çınar, Umut; Çetin, Yasemin; Department of Information Systems (2012)
Road extraction from satellite or aerial imagery is a popular topic in remote sensing, and there are many road extraction algorithms suggested by various researches. However, the need of reliable remotely sensed road information still persists as there is no sufficiently robust road extraction algorithm yet. In this study, we explore the road extraction problem taking advantage of the multi-resolution analysis and adaptive boosting based classifiers. That is, we propose a new road extraction algorithm explo...
Citation Formats
E. Muslu et al., “Adaptif Yardımlı Dış İskelet Kontrol Sisteminin Motor Öğrenme Becerilerine Etkisi,” presented at the Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı. TOK′22, Elazığ, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99245.