Bir Seller Ülkesi Olarak Türkiye, İklim Gazetesi

2022-07-01

Suggestions

Bir Dünya Miras Alanı: Nemrut Dağ Tümülüsü
Şahin Güçhan, Neriman (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017-01-01)
Bir Kolokyum ve Gecikmiş Bir Değerlendirme
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1981-01-01)
Bir Rumeli Kentinin Modernleşmesi: Üsküp 1839-1912
Bektaş, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
Bu yazıda, 1839 Tanzimat Fermanı sonrasında, Balkan yarımadasının merkezinde bulunan Üsküp kentinin modernleşme sürecini incelenmektedir. Yazı kentin gelişmesini ve fiziksel değişim aşamalarını konu almaktadır. Yazıda önce Tanzimat Reformları’nın getirdiği yeniliklerin, Üsküp’ün toplum yapısını ne ölçüde etkilediği ve değişmenin ne yönde olduğu incelenmiş, bu bağlamda tarihsel, sosyo-ekonomik ve siyasal yapının değişimi ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Ardından, Üsküp’ün mekânsalyapısını değiştiren bu o...
Bir Deniz Dolgusunda Çöküntü Konilerinin Oluşum Hikayesi
Çetin, Kemal Önder; Söylemez, Berkan; Çakır, Elife (2018-05-10)
Bu bildiri, titreşimli (vibro) sıkıştırma (kompaksiyon) kolonları kullanılarak iyileştirilen bir deniz dolgusunda yüzeyde gözlemlenen çöküntü konilerinin oluşum mekanizmasını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Çöküntü konilerinin olası oluşum mekanizmaları sırası ile irdelenmiş, saha geçmişi ve arazi çalışmaları ile en uyumlu mekanizma tariflenmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında literatürde sıklıkla rastlanmayan yeni denilebilecek bir çöküntü konisi oluşum mekanizması belirlenmiştir. Titreşimli ...
Bir Zihniyet Pratiği olarak Gözetleme MERNİS ten E Devlete
Topak, Özgün Erdener; Topal, Çağatay (null; 2009-12-09)
Citation Formats
M. Şenol Balaban, “Bir Seller Ülkesi Olarak Türkiye, İklim Gazetesi,” 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://iklimgazetesi.com/bir-seller-ulkesi-olarak-turkiye/.