Depremi Sonrası Çocuklarda Stres Belirtileri ve Bunları Yordayan Değişkenler

2000-09-22
GÖKLER, N
Karancı, Ayşe Nuray
Kazak Berument, Sibel
SÜMER, NEBİ
ARSLANTAŞ, N
XI Ulusal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Depremin Olumsuz Etkileri İle Başa Çıkmayı ve Uyumu Yordayan Psikolojik Etmenler.
Sümer, Nebi; Karancı, Ayşe Nuray; GÜNEŞ, HATİCE; Kazak Berument, Sibel (2000-09-22)
Vertical ground motion influence on seismically isolated & unisolated bridges
Rehanoğulları, Naim Eser; Akyüz, Uğurhan; Department of Civil Engineering (2010)
In this study influences of vertical ground motion on seismically isolated bridges were investigated for seven different earthquake data. One assessment of bearing effect involves the calculation of vertical earthquake load on the seismically isolated bridges. This paper investigates the influence of vertical earthquake excitation on the response of briefly steel girder composite bridges (SCB) with and without seismic isolation through specifically selected earthquakes. In detail, the bridge is composed of ...
Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Göl, Murat; Aydın Göl, Ebru; Erkal, Burcu Güldür(2020-10-15)
Elektrik dağıtım sistemlerinin kesinti sonrası ayağa kaldırılması uzun zamandır çalışılmakta olan bir problemdir. Özellikle gelişen haberleşme teknolojisi ile bu alandaki karar destek çalışmaları ciddi bir mesafe kat etmiş olsa da afet durumlarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği halen ciddi bir araştırma potansiyeli taşımaktadır. Operasyonel bir hatadan ya da bir arızadan kaynaklı kesintileri afet durumunda oluşan kesintilerden ayıran en büyük fark şebeke yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Af...
Property problems in post-earthquake urban redevelopment process : a case study in city of Adapazarı
Erten, Mustafa Güven; Ersoy, Melih; Department of City and Regional Planning (2004)
This thesis investigates the underestimated ownership constraints in built-up urban areas as the determining characteristic of the urban redevelopment process after the Marmara Earthquake. In the first part of the study, public provisions for permanent housing have been surveyed. It is observed that relocation of the survivors entitled to such housing sites considerably far away from existing urban areas has generated the need for many adjustments on the property patterns. Without any framework for the rema...
Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti
Karakoç, Fatma Telli; Karakoç, Fatih; Karakaş, Duran; Morkoç, Enis; Tüfekçi, Hüseyin; Okay, Oya; Tolun, Leyla; Olgun, Arzu; Tüfekçi, Vildan(2002-10-01)
Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İzmit körfezine 4 kez saha çalışması yapıldı. Bu çalışmalar karasal kaynak, deniz (fiziksel kimyasal be biyolojik parametreleri içeren) ve balıkçılık çalışmalarım kapsadı. Atık sularda toplam azot, o-fosfat, toplam organik karbon, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ-gres, askıda katı madde ve pH ölçümleri yapıldı . Ölçümler, Dil Deresi ve Doğu Kanalının körfeze etkisinin oldukça fazla olduğu göstermiştir. Bu iki nehrin körfeze etkisi mevsime ba...
Citation Formats
N. GÖKLER, A. N. Karancı, S. Kazak Berument, N. SÜMER, and N. ARSLANTAŞ, “Depremi Sonrası Çocuklarda Stres Belirtileri ve Bunları Yordayan Değişkenler,” presented at the XI Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2000, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99891.