Öğretmenlerin kriz liderliği algısı, yönetime güveni ve uzaktan eğitime karşı tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi

2023-04-28
Köklücan, İlayda
Zayim Kurtay, Merve
16. Ululsararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Citation Formats
İ. Köklücan and M. Zayim Kurtay, “Öğretmenlerin kriz liderliği algısı, yönetime güveni ve uzaktan eğitime karşı tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi,” presented at the 16. Ululsararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106155.