Olgu Çalışkan

E-mail
olgu@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
‘İmgelem Mühendisliği’: Gelecekçi Şehircilik İçin Bilişsel Yöntem Önerisi
Çalışkan, Olgu; Tümtürk, Onur; Yavuz, Irmak (2020-10-13)
ŞEHİCİLİKTE GELECEKÇİ DÜŞÜNCE: GÜNCEL KENTSEL TASARIM PRATİĞİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
Efeoğlu, Hulusi Eren; Çalışkan, Olgu (2020-10-13)
Designing the heterotopia: from social ideology to spatial morphology
Çalışkan, Olgu; Ribeiro, Duygu Cihanger; Tümtürk, Onur (Springer Science and Business Media LLC, 2020-03-01)
The established binary oppositions like 'modern vs. traditional' or 'urban vs. rural' fall short either to comprehend or to (re)generate cultural complexity of the contemporary societies. This problem is usually exposed by...
Imagineering: a model approach for futuristic design thinking in urbanism
Çalışkan, Olgu; Tumturk, Onur; Yavuz, Irmak (Thomas Telford Ltd., 2020-02-01)
Under the prevailing condition of uncertainty that postulates the impossibility of predicting the long-term future of the contemporary urban societies, spatial planning and design seemingly require new methodologies for an...
Designing the heterotopia: from social ideology to spatial morphology
Çalışkan, Olgu; Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu; TÜMTÜRK, ONUR (2019-08-01)
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu (2019-04-14)
‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu (2019-04-14)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşma...
'Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu; Barut, Yavuz Baver (2019-01-15)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması...
Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler
Şevik, Ebru; Çalışkan, Olgu (2019-01-15)
Çağlar boyunca, ideal kent ve ideal toplum tasviri şehircilik yazınının en temel konularından birini oluşturmuştur. ‘İdeal’in arayışı içerisinde ortaya çıkan Ütopya kavramı öncelerde edebiyat yazını içerisinde irdelenmiş o...
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu; Mashhoodi, Bardia; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2019-01-15)
Citation Formats