A hybrid multi object tracker using mean-shift and background subtraction Ortalama kayma ve arka plan çikarimi kullanilarak karma çoklu nesne taki̇pçi̇si̇

2011-07-21
Beyan, Çigdem
Temizel, Alptekin
Ortalama kayma takibi; nesnelerin takip edilmesinde kullanılan etkin bir yöntemdir. Bu çalışmada; ortalama kayma takibi tabanlı, tamamen otomatik, sabit kamera çoklu nesne takip sistemi önerilmektedir. Nesne takipçilerini ilklendirmek için ön plan tespiti kullanılmıştır. Nesnelerin sınır kutusu maske olarak kullanılarak, nesnenin yeni pozisyonunun bulunması için gerekli yineleme sayısı azaltılmıştır. Takipçiler, nesnenin boyutunun, şeklinin değişmesi, nesnenin bir başka nesne tarafından önünün kapanması, nesnelerin ayrılması ve sahneden ayrılan nesneler kadar sahneye yeni giren nesnelerin de saptanması gibi durumlarda olabilecek problemleri aşmak için güncellenir. Gölge giderimi kullanılarak takip doğruluğu arttırılmış ve olası yanlış pozitiflerin üstesinden gelinmiştir. Sonuç olarak, otomatik video gözetleme uygulamalarında kullanılabilecek, standart ortalama kayma takibinin problemlerini çözen, bu metottan üstün, gerçekleştirilmesi kolay, dayanıklı ve etkin bir takip metodu elde edilmiştir.
Citation Formats
Ç. Beyan and A. Temizel, “A hybrid multi object tracker using mean-shift and background subtraction Ortalama kayma ve arka plan çikarimi kullanilarak karma çoklu nesne taki̇pçi̇si̇,” presented at the 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2011), 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/39759.