Hide/Show Apps

Registration of multi-spectral satellite images with scale-restricted SURF Çoklu bant uydu görüntülerinin ölçek sinirlandirilmiş SURF kullanilarak çakiştirilmasi