1919-1923 Yılları Arasında Anadolu'daki İngiliz Casusluk Ve Propaganda Faaliyetleri Ve Buna Karşı Alınan Tedbirler.

2009-12-31
Bu projede 1919-1923 yılları arasında İngiltere'nin Anadolu'nun güneyine yönelik propaganda faaliyetleri ve bunlara karşı alınan tedbirler araştırılacaktır. Bu çalışma için Ankara'da ATASE ve Cumhuriyet arşivleri, İstanbul'da Osmanlı arşivi, Londra'da National Archives, British Library ve Cambridge'de Churchill Arşvivi'nde araştırma yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda Türk-İngiliz ilişkilerinin bir dönemine ışık tutulurken Türk propaganda tarihi araştırmalarına katkı sağlanacaktır.

Suggestions

Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Armenian question according to Takvim-i Vekayi (1914-1918)
Kundil, Pınar; Turan, Ömer; Department of History (2003)
This thesis analyses the Armenian Question and the situation of Armenians between the years, 1914-1918, through basing on the news published in Takvim-i Vekayi during this period. These years when the dislocation of Armenians occured had been the turning point in the Armenian Question. Because the events occuring during the dislocation have been represented as genocide and today, this claim is one of the important question for Turkey. Takvim-i Vekayi, as being the first official newspaper of the Ottoman Emp...
AKP döneminde Türkiye’de büyük ölçekli özelleştirmeler ve devletin dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2013-01-01)
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
A case study on middle school students' visions of nature
Başer, Ceren; Şahin, Elvan; Department of Aerospace Engineering (2021-2-5)
The purpose of the study is to investigate middle school students’ visions of nature including images of nature, values of nature and images of human-nature relationship. Participants were selected from middle school students living in a city center in Turkey by using purposive sampling method. Using qualitative case study design, the data were obtained from the students through semi-structured interviews along with the supportive tools such as guided-imagery technique, draw-and-explain technique and card s...
Citation Formats
E. Boyar, “1919-1923 Yılları Arasında Anadolu’daki İngiliz Casusluk Ve Propaganda Faaliyetleri Ve Buna Karşı Alınan Tedbirler.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59573.