1919-1923 Yılları Arasında Anadolu'daki İngiliz Casusluk Ve Propaganda Faaliyetleri Ve Buna Karşı Alınan Tedbirler.

2009-12-31
Bu projede 1919-1923 yılları arasında İngiltere'nin Anadolu'nun güneyine yönelik propaganda faaliyetleri ve bunlara karşı alınan tedbirler araştırılacaktır. Bu çalışma için Ankara'da ATASE ve Cumhuriyet arşivleri, İstanbul'da Osmanlı arşivi, Londra'da National Archives, British Library ve Cambridge'de Churchill Arşvivi'nde araştırma yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda Türk-İngiliz ilişkilerinin bir dönemine ışık tutulurken Türk propaganda tarihi araştırmalarına katkı sağlanacaktır.

Suggestions

Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
The Impact Of Rising Kazakh Nationalism On Minorities In The Post-Soviet Nation-Building
Binici, Duygu; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2022-6)
This study examines process of nation-building in Kazakhstan with concentrating on the nature of majority-minority relations regarding the rising nationalism in Kazakhstan. To gain a better perspective on Kazakhstan's nation-building policies, the thesis examines the post-Soviet nation-building experiences and the legacy of the Russian Empire and Soviet nationality policies particularly in Kazakhstan. Moreover, the state's nation-building policies attempt to construct Kazakh nation after independence are pu...
Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-12-01)
Bu çalışma ile, afetlerin hemen sonrasında acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararlarının kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerleşimlerde yaşayanların afetin hemen sonrasında yer seçim kararlarını ve beklentilerini irdeleyerek kentsel dirençlilik üzerine bir tartışma yürütmektir. Çalışma, 1999 Depremi’nin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü Değirmendere kenti örneğinde afeti yaşamış hanehalk...
AKP döneminde Türkiye’de büyük ölçekli özelleştirmeler ve devletin dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2013-01-01)
Middle Scool Students' Informal Reasoning Quality, Attitudes Towards Socioscientific Issues and Motivation to Learn Science
Manay, Büşra; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2022-12-2)
The aim of the present study was investigating the relationship between students’ informal reasoning quality regarding socio-scientific issues (SSI), attitudes toward SSI and their motivation to learn science. Data were obtained by using Informal Reasoning on SSI questionnaire, Pupils’ Attitudes Towards Socio-scientific Issues (PASSI) and Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL). The participants were 523 middle school students in 7th and 8th grades in Artuklu district of Mardin. Correlational ...
Citation Formats
E. Boyar, “1919-1923 Yılları Arasında Anadolu’daki İngiliz Casusluk Ve Propaganda Faaliyetleri Ve Buna Karşı Alınan Tedbirler.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59573.