Orta Anadolu Masifinin orta bölümünün jeolojisi Bolum 3 Orta Kızılırmak Tersiyer Basenininjeolojik evrimi

1993-01-01
Mehmet Cemal, Göncüoğlu
Yalınız, Mustafa Kenan
İlkay, Kuşçu
Köksal, Serhat
Dirik, Ramazan Kadir
Citation Formats
G. Mehmet Cemal, M. K. Yalınız, K. İlkay, S. Köksal, and R. K. Dirik, “Orta Anadolu Masifinin orta bölümünün jeolojisi Bolum 3 Orta Kızılırmak Tersiyer Basenininjeolojik evrimi,” 1993, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70566.