Hexabromosiklododekanın Biyolojik Bozunumunun İncelenmesi

2017-12-25
Karahan, Irem
Demirtepe, Hale
İmamoğlu, İpek
Citation Formats
I. Karahan, H. Demirtepe, and İ. İmamoğlu, “Hexabromosiklododekanın Biyolojik Bozunumunun İncelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72619.