ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE AÇIK DENİZ PLATFORM TEMELLERİNİN KİLLİ ZEMİNE PENETRASYONU

2016-10-13

Suggestions

ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN ÇEŞİTLERİ VE GÖRSEL ANLATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
Korkut, Fatma(2017-12-31)
ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN ÇEŞİTLERİ VE GÖRSEL ANLATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
ÜÇ FAZLI, ŞEBEKEYE BAĞLANAN FOTOVOLTAİK EVİRİCİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
Hava, Ahmet Masum(2013-12-31)
ÜÇ FAZLI, ŞEBEKEYE BAĞLANAN FOTOVOLTAİK EVİRİCİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
ÜÇ FAZLI, ŞEBEKEYE BAĞLANAN FOTOVOLTAİK EVİRİCİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
Hava, Ahmet Masum(2013-12-31)
ÜÇ FAZLI, ŞEBEKEYE BAĞLANAN FOTOVOLTAİK EVİRİCİ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
ÜÇ SAPLAMALI TOPOLOJİ İLE FAZ, GENLİK VE EMPEDANSIN EŞZAMANLI KONTROLÜ VE BUNUN RF MEMS TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Akın, Tayfun; Demir, Şimşek (Türk Patent Enstitüsü, 2012-9-21)
Bu buluş, RF uygulamalarında araya girme fazı, genlik ve giriş empedansını kontrol etme teknikleriyle ilgilidir. Daha özel olarak bu buluş, yarı iletken ve RF Mikro-Elektromekanik Sistemler (MEMS) teknolojilerini kullanan faz kaydırıcılar, vektor kipIeyiciler, zayıflatıcılar ve empedans ayarlayıcılar ile ilgilidir.
ÜÇ YOLLU OTOMOTİV KATALİZÖRLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK ARAŞTIRMASI
Önal, Işık(2013-12-31)
ÜÇ YOLLU OTOMOTİV KATALİZÖRLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK ARAŞTIRMASI
Citation Formats
V. Emren, N. Huvaj Sarıhan, and K. Tuncay, “ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE AÇIK DENİZ PLATFORM TEMELLERİNİN KİLLİ ZEMİNE PENETRASYONU,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76260.