Çevrimiçi Donanım Benzetimi İçin Yeni bir Yazılım Paketi Cadmus

2008-11-13
Üşenmez, Serdar
Dilan, Rasim Aşkın
Yaman, Ulaş
Mutlu, Barış Ragıp
Dölen, Melik
Koku, Ahmet Buğra

Suggestions

Çevrimiçi Donanım Benzetimi için Yeni bir Yazılım Paketi: Cadmus
Üşenmez, Serdar; Dilan, Rasim Aşkın; Yaman, Ulaş; Mutlu, Barış R; Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra (2008-11-15)
An Efficient Implementation of Online Model Predictive Control with Practical Industrial Applications
Arpacık, Okan; Ankaralı, Mustafa Mert; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-8)
The demand to utilize modern control algorithms for industrial applications is much more intensive. Model-predictive-controller (MPC), which is one of the modern optimal control policies, has gained more attention in servo drive and other industrial applications in recent years due to increased computational capabilities of embedded platforms and evident control performance benefits compared to more classical control methods. A digital MPC algorithm at each sampling instant produces the optimal control inpu...
Measuring deliberation online: a comparative analysis of discussions on eksi sozluk
Yavuz, Mert; Özçoban Üstüner, Fahriye; Department of Political Science and Public Administration (2020)
As the crisis of representation deepens in the traditional representative democratic institutions, new forms of democracy such as deliberative democracy become more significant. Deliberative Democracy is a form of democracy which centres deliberation and consideration to its core. The objective of this thesis is to measure online deliberative democratic practices on Ekşi Sözlük. As the internet become more reachable, it creates a potential to remove the reasons that created representative democracy. New for...
Offline and online disk scheduling problems
Aşan, N. Evren; Süral, Haldun; Department of Operational Research (2006)
This thesis considers the disk scheduling problem. The problem is investigated in two types of settings: offline and online. We first adopt the traveling salesman problem with time windows in the scheduling literature for solving the offline problem. Then we develop a decision epoch scheme in which offline problems are iteratively used in solving the online problem. We perform an experimental study for our approach and two well-known disk scheduling algorithms, and compare them according to several performa...
Çevrimiçi iletişimde disinhibisyon etkisi: pilot çalışmanın psikometrik bulguları
Mısır, Selin; Çapa Aydın, Yeşim (2018-11-14)
Çevrimiçi Disinhibisyon etkisi, yüz yüze iletişimde söz konusu olan sosyal kısıtlamaların çevrimiçi ortamlarda serbest kalması anlamına gelmektedir. Son yıllarda birçok araştırma, bireylerin çevrimiçi ortamlarda ve yüz-yüze ortamlarda farklı davranabildiğini göstermiştir. Alanyazında çevrimiçi disinhibisyon etkisini ölçen Türkçe bir ölçme aracı bulunmadığı için, bu çalışma, Lea ve Spears tarafından geliştirilen SIDE modelinden yola çıkarak bir psikolojik durum olarak kavramsallaştırarak bir ölçek geliştirme...
Citation Formats
S. Üşenmez, R. A. Dilan, U. Yaman, B. R. Mutlu, M. Dölen, and A. B. Koku, “Çevrimiçi Donanım Benzetimi İçin Yeni bir Yazılım Paketi Cadmus,” 2008, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80286.