Azerbaycan’daki Ahıska Türkleri : Gürcistan’a Dönüş Mümkün mü?

2018-05-01

Suggestions

Azerbaijan – Turkey relations ( 1988-2018 ) “evaluating ‘One nation two states’ discourse”
Babiş, Ahmet Gencehan; Ergun Özbolat, Ayça; Department of International Relations (2018)
This thesis attempts to examine the relations between Turkey and Azerbaijan with references to "one nation two states" discourse regarding the changes and continuities in political, military, energy, economic,social and historical fields. In this study, which elaborates the strategic dimension of the relations according to the presidential terms in Azerbaijan, relations between two countries were analyzed on the "strategic partnership". With the in-depth interviews and the media archive analysis, the thesis...
The State oil company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) and its European regional partnerships: 1992-2015
Asker, Cemile; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2015)
This thesis analyzed State Oil Company of Azerbaijan Republic’s-SOCAR success story and its development process from being a national-regional energy company to become an international oil company by its investments. On the contrary to the problems that national oil companies mostly face with, Azerbaijan has took a serious step by signing Contract of the Century on the September 1994 and opened its country for the Western investors and pave the way for country’s both economic and social prosperity. SOCAR is...
Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Değişim ve Dönüşüm
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Akademik Yayıncılık, 2013-09-01)
Önemli hidrokarbon enerji kaynaklarına yakınlığı ve Sovyet sonrası dönemde içine düştüğü çevresel, ekonomik, siyasal ve askeri istikrarsızlık unsurlarıyla gündeme gelen Kafkasya, uluslararası aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki siyasi tedirginlikler azalmış, uluslararası alandaki konumları daha belirginleşmişse de, 1990'lı yılların ilk yarısında ortaya çıkan çatışma dinamikleri hemen hiç değişmeden 2000'li yıllara taşındı. Bölge dışı a...
Azerbaycan'da Din Devlet İlişkileri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2016-12-31)
Önerilen projenin amacı Azerbaycan'da Sovyet Sonrası dönemde din ve devlet ilişkilerinin incelenmesidir. Proje ile ulus devlet inşası sürecinde ulusal kimliğin tanımlanması ile eş zamanlı giden dinsel kimliklerin tanımlanması süreçlerinin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle devlet toplum ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde dinsel kimliklerin rolü değerlendirilecektir. Projenin bir diğer amacı ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının ulus-ötesi faaliyetleri çerçevesinde bir dış aktör ol...
Azerbaijan - Turkish relations (1992-2012) : a foreign policy account
Aliyev, Elbay; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2012)
This study aims to examine the foreign policy of Azerbaijan toward Turkey in a historical perspective on the one hand and to analyze foreign policy formations during the Abulfaz Elchibey, Heydar Aliyev and Ilham Aliyev periods on the other. The thesis argues that One nation, two states principle does not have a validity in dictating the bilateral relations, instead a realist engagement is being favored by Azerbaijan with an emphasis on national interest. As a result, it is asserted that Azerbaijan’s foreign...
Citation Formats
A. Aydıngün, “Azerbaycan’daki Ahıska Türkleri : Gürcistan’a Dönüş Mümkün mü?,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81703.