POLİ ETHER SÜLFON BAZLI ANTİMİKROBİYAL MEMBRAN ÜRETİMİ

2015-08-23
Citation Formats
E. N. Dogru, A. Akdağ, and P. Z. Çulfaz Emecen, “POLİ ETHER SÜLFON BAZLI ANTİMİKROBİYAL MEMBRAN ÜRETİMİ,” presented at the 27. Ulusal Kimya Kongresi, KİMYA 2015, (23 - 28 Ağustos 2015), Çanakkale, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kimya2015.org/upload/Kimya_2015-Bildiri_kitab%C4%B1.pdf.