Bit-level Parallelization of 3DES Encryption on GPU

2020-10-09
Altınok, Kaan Furkan
Peker, Afşin
Temizel, Alptekin
Citation Formats
K. F. Altınok, A. Peker, and A. Temizel, “Bit-level Parallelization of 3DES Encryption on GPU,” presented at the 6. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı (BAŞARIM 2020), ( 8 - 09 Ekim 2020), Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85232.