Hide/Show Apps

N-Proparjilik β-Enaminon Bileşiklerinden 2-(İyodometilen)-2,3-dihidro-1,4-oksazepin Türevlerinin Sentezi

2017-09-14
DİKMEN, EZEL
KELGÖKMEN, YILMAZ
ZORA, METİN