Gizem Mahmuriye Çiftçi

E-mail
gciftci@metu.edu.tr
Department
Department of History
İki Amerikalı Kadının Gözlemleri Bağlamında 1950’lerde Ankara’nın Sosyokültürel Yapısı
Çiftçi, Gizem Mahmuriye (2022-12-01)
Soğuk Savaş döneminde gelişen ve değişen Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelen Amerikalılar, özellikle 1950’li yıllarda iki ülke arasındaki karşılıklı kültür alışverişinin ve anlayışın ar...
Citation Formats