İşleme Merkezlerinde İş Mili -Takım Tutucu - Takım Sisteminin Dinamik Modellenmesi

2005-6
Talaşlı imalat, imalat sanayiinde en yaygın kullanılan üretim yöntemidir. Diğer süreçlerde olduğu gibi, amaç, gerekli kaliteyi en hızlı ve ucuz şekilde elde edebilmektir. Son yıllarda takım tezgâhlarının, yüksek devirli iş milleri ve yüksek hızlı eksenler sayesinde potansiyel üretim kapasiteleri oldukça artmıştır. Ancak süreçten gelen sorunlar nedeniyle bu potansiyel kapasitenin büyük bir kısmı genellikle üretimde kullanılamamaktadır. Bu sorunların başında; tırlama türü, kendinden kaynaklı titreşimler nedeniyle ortaya çıkan kararsızlıklar gelmektedir. Bu tür titreşimlerden, hem işlenen yüzeye hem de takım ve tezgâha zarar verdikleri için kaçınmak gerekmektedir. Genel olarak, kesme derinlikleri ve kesme hızları azaltılarak kararsızlık engellenmekte, ancak bu durum da süreç verimini ve üretim kapasitesini düşürmektedir. Tezgâh dinamiğinin bilinmesi durumunda, önceden geliştirilmiş modeller yardımı ile kararlılık limitleri bulunabilmektedir. Tezgâh dinamiği; ya her iş mili, takım tutucu ve takım kombinasyonu için deneysel olarak ölçülerek bulunabilir ki bu çok zaman alıcı olduğu için pratik değildir, ya da analitik modelleme veya ölçerek her bir bileşen için bulunan dinamik özelliklerden yararlanarak hesaplanabilir. Bu çalışmada; analitik yöntemlerle elde edilen, iş mili, takım tutucu ve takım frekans tepki fonksiyonları ile, deneysel olarak elde edilen bağlantı dinamik özelliklerinden yararlanarak, bütün sistem için gerekli frekans tepki fonksiyonlarının hesaplanması amaçlanmıştır. Bu sayede; her iş mili, takım tutucu ve takım kombinasyonu için, kararlı bölge içerisinde kalacak şekilde en iyi kesme hız ve derinliğini belirlemek mümkün olabilecektir. Bu bildiride, geliştirilen matematik modeller sunulmuş, alt sistemler için bulunan frekans tepki fonksiyonlarına örnekler verilmiştir.
12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS (9-11 Haziran 2005)
Citation Formats
A. Ertürk, E. Budak, and H. N. Özgüven, “İşleme Merkezlerinde İş Mili -Takım Tutucu - Takım Sisteminin Dinamik Modellenmesi,” Kayseri, Türkiye, 2005, vol. 1, p. 15, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105334.