Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarını Destekleyen Uygulamaları ve Davranışları

2023-10-25
Gülçiçek, Turan
Erden, Feyza
Citation Formats
T. Gülçiçek and F. Erden, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarını Destekleyen Uygulamaları ve Davranışları,” presented at the 8th International Early Childhood Education Congress, Karaman, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://ooe2023.com/dosyalar/files/%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf.