Türkiye Kıyı Alanlarında Bulunan Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanlarında İklim Değişikliği Ve Kıyı Erozyonu

2023-11-16
10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
Citation Formats
I. Kösem et al., “Türkiye Kıyı Alanlarında Bulunan Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanlarında İklim Değişikliği Ve Kıyı Erozyonu,” presented at the 10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106265.