Department of Civil Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1178)

Has File(s)
No (1115)
Yes (63)

Author
Çetin, Kemal Önder (96)
Birgönül, Mustafa Talat (83)
Dikmen Toker, İrem (70)
Yalçıner, Ahmet Cevdet (67)
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (61)

Subject
BIM (9)
Reinforced concrete (7)
Finite element method (6)
General Engineering (6)
GIS (6)

Date Issued
1983 - 1989 (1)
1990 - 1999 (50)
2000 - 2009 (222)
2010 - 2019 (733)
2020 - 2024 (172)

Item Type
Conference Paper (1129)
Poster (3)
Presentation (3)
Conference (2)

Recent Submissions

Seismic Soil Liquefaction Triggering Assessment of Gravelly Soil Case Histories
Şahin, Arda; Çetin, Kemal Önder (2024-01-01)
While the liquefaction susceptibility of fully saturated clean sands and their mixtures with low-plasticity fines has long been recognized in liquefaction engineering, gravelly soils were traditionally considered non-lique...
Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri İçin Uygun Yer Seçiminde Kullanılan Kriterler
Gökmener, Serkan; Çiçek, Doğa Derman; Oğuz, Elif; Haspolat, Emre; Melek, Abiddin Berhan; Deveci, Muhammet (2023-11-17)
Son yıllarda iklim değişikliği kaynaklı çevre tahribatını azaltmak için, temiz ve yenilenebilir enerjiye olan talep günden güne artmaktadır. Bu kapsamda, oldukça yeni bir teknoloji olan Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri'ne ...
Ege Denizi Kıyıları İçin Sismik Tsunami Tehlike Analizi: Olasılıksal Yaklaşım
DOĞAN, GÖZDE GÜNEY; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Özacar, Atilla Arda; Gülerce, Zeynep; Tüfekçi Enginar, Duygu; Süzen, Mehmet Lütfi; KARAKÜTÜK, BİLGE; Okay, Hakan Bora; KANUN, ONUR; Pekcan, Onur; YÜCEMEN, MEHMET SEMİH (2023-11-17)
Evaluation of Vulnerability and Resilience on Road Transportation Networks under Natural Hazards: A Review Analysis
TÜRE KİBAR, FUNDA; Betus, Yakup; Tüydeş Yaman, Hediye (2023-11-17)
Dolgu Dalgakıranlarda Antifer Ünitelerin Farklı Dizilimlerinin Dalga Aşmasına Etkisi
Erler, Berkay; Demir, Furkan; Korkmaz, Alperen Mülayim; Şentürk, Barış Ufuk; Güler, Hasan Gökhan; Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Güler, Işıkhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşen (2023-11-16)
Besides stability, the most important criterion in the design of rubble mound breakwaters is the serviceability, that is mostly determined by wave overtopping.Wave overtopping discharges are usually estimated using empir...
Türkiye Kıyı Alanlarında Bulunan Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanlarında İklim Değişikliği Ve Kıyı Erozyonu
Kösem, Iremnaz; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Ergin, Ayşen; Uysal, Arif Çağatay; Ince, Akdeniz; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Erciyas, Deniz Burcu; Varinlioğlu, Güzden; Süzen, Mehmet Lütfi; Çalışkan, Uğur (2023-11-16)
Türkiye Kıyılarındaki Miras Alanlarında Bulanık Tabanlı Kıyı Kırılganlık Modelinin Uygulanması
Uysal, Arif Çağatay; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Ergin, Ayşen; Ince, Akdeniz; Kösem, Iremnaz (2023-11-16)
TÜRKİYE KIYILARINDAKİ TABİAT VARLIK ALANLARININ EKSTREM SU SEVİYESİ KOŞULLARI ALTINDAKİ TAŞKIN MODELLEMESİ
Uysal, Arif Çağatay; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Ince, Akdeniz; Kösem, Iremnaz (2023-11-16)
Mersin Kumsal Restorasyon Projesi Sayısal Modelleme Çalışması
Sevindik, Cem; Yaman, Mert; Özsoy, Can; Baykal, Cüneyt; Güler, Işıkhan (2023-11-16)
In this study, a beach restoration project requested by Mersin Metropolitan Municipality to create an artificial beach for the use of citizens at Afetevler in Mersin is presented. The designed coastal protection system in ...
İzmir Körfezinde Deniz Seviyesi Yükselmesine Bağlı Kıyı Taşkınlarına Önlem Olarak Yumuşak Çözüm Önerilerinin Sayısal Modellemesi
Türkseven, Onur Deniz; Kısacık, Doğan; Baykal, Cüneyt; Güler, Işıkhan (2023-11-16)
As a result of climate change, sea level rise is anticipated. Consequently, coastal flooding will happen more frequently and with greater intensity, making coastal cities more vulnerable. A major portion of the residen...
Dolgu Dalgakıranların Koruma Tabakasında Kullanılan Antifer Ünitelerin Dalga Aşmasına Etkisinin Sayısal Modellenmesi
Şentürk, Barış Ufuk; Demir, Furkan; Erler, Berkay; Korkmaz, Alperen Mülayim; Güler, Hasan Gökhan; Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Güler, Işıkhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşen (2023-11-16)
In computational fluid dynamics (CFD) studies, macro porous media modeling approach solves the Volume Averaged Reynolds Averaged Navier-Stokes (VARANS) equations to model the flow through mound breakwaters. Resistance ...
Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan Bir Limanda Fırtına Kaynaklı Gerçekleşen Ağır Hasarın Değerlendirilmesi
Güler, Hasan Gökhan; Kirezci, Çağıl; Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Işık, Emrecan; Ergin, Ayşen; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan (2023-11-16)
A commercial port was significantly damaged due to a severe storm that happened in the Black Sea region on January 18-19, 2018. A field survey was conducted at the damaged port one week after the event. Aiming to asses...
WindPRO yazılımı ile İğneada-Kıyıköy bölgesinin rüzgâr enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi
Öztürk, Elif Ayşe; ERDOĞAN, MUSTAFA; Şentürk, Barış Ufuk; Oğuz, Elif (2023-11-16)
Açık deniz rüzgâr türbinleri bulundukları konum itibariyle karada olan emsallerinden daha yüksek rüzgâr hızlarına maruz kaldıklarından dolayı daha yüksek verimle rüzgâr enerjisi üretebilmektedir. Ülkemizde daha önce bir uy...
Durgun Dalga Havuzu Üniteleri Üzerinde Gözlenen Dalga Basınçları: İzmir Körfezi İçin Model Çalışması
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Yalaz, Ömer Faruk; Altunbaş, Gökay (2023-11-16)
Dolgu Dalgakıran Müzvarında Kırılan Dalgaların Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Sevindik, Cem; Demir, Furkan; Şentürk, Barış Ufuk; Güler, Hasan Gökhan; Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Işıkhan; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşen (2023-11-16)
Dolgu dalgakıranların müzvar kısmında daha ağır koruma tabakası ünitelerinin kullanılması yaygın bir uygulamadır. Bununla birlikte, dalga yükleri ile burada gözlemlenen hasar arasındaki ilişki ayrıntılı olarak araştırıl...
Estimating Site Amplifications for an Enhanced Understanding of Ground Motion Effects in Northwestern Türkiye
Muratoğlu, Gamze; Askan Gündoğan, Ayşegül (2023-11-10)
Performance Evaluation Of Generic Site Amplification Functions For Ground Motion Simulations In Northwestern Türkiye: A Case Study Of The 1999 Düzce Earthquake
Muratoğlu, Gamze; Askan Gündoğan, Ayşegül (2023-11-10)
Enhancing Earthquake Damage Assessment and Response with Data Management and Visualization
Ersöz, Ahmet Bahaddin; Altun, Murat; Teke, Türker; Aydoğmuş, Özgür; Aydoğan, Furkan; Karaali, Ediz; Kaya, Yunus Eren; Kılıç, Görkem; Özbilen, Muzasffer Ata; Pekcan, Onur (2023-11-06)
Rapid characterization and field-based performance assessment of structures from the M7.8 Kahramanmaras earthquake sequence
Jaiswal, Kishor; ASKAN GÜNDOĞAN, AYŞEGÜL; HANCILAR, UFUK; Rao, Anirudh; Martins, Luis; ERBERİK, MURAT ALTUĞ; ÇAKTI, ESER; KOÇKAR, MUSTAFA KEREM; AYDIN, MEHMET FIRAT; TETİK, TUĞÇE; Muratoğlu, Gamze; Albayrak, Kubilay; ALTAY, ONUR (2023-11-06)
Deniz Üstü Yüzer Rüzgar Türbinleri İçin Yüzer Platform Tipi Ve Deniz Tabanı Ankraj Sistemi Seçimini Etkileyen Faktörler (Factors Affecting the Selection of Floating Platform and Seabed Anchor Type for Floating Offshore Wind Turbines)
Ceylan, Yiğit Can; Öztürk Kardoğan, Pınar Sezin; Gökdağ, Ayşenur; Huvaj Sarıhan, Nejan (2023-09-22)
Türkiye denizlerinde, açık deniz rüzgâr türbinleri için yüzer sistemlerin tercih edildiği 50 m'den daha derin sularda deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyeli, yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur (örn. Dünya Ba...
Citation Formats