Yüzey İntegral Denklemleri ve Genetik Algoritmalarla Optimal Deformasyonlu Diyelektrik Tabakaların Tasarlanması

2023-08-31
Yeşilyurt, Şevket Ege
Eriş, Özgür
Ergül, Özgür Salih
URSI-TÜRK˙IYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi
Citation Formats
Ş. E. Yeşilyurt, Ö. Eriş, and Ö. S. Ergül, “Yüzey İntegral Denklemleri ve Genetik Algoritmalarla Optimal Deformasyonlu Diyelektrik Tabakaların Tasarlanması,” presented at the URSI-TÜRK˙IYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106425.