Plazmonik Nanoparçacık Dizileriyle Elde Edilen Filtre Tasarımlarının Benzetim ve Gösterimleri

2023-08-31
Yılmaz, Elif
Ayık, Ali Samet
Ergül, Özgür Salih
URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi
Citation Formats
E. Yılmaz, A. S. Ayık, and Ö. S. Ergül, “Plazmonik Nanoparçacık Dizileriyle Elde Edilen Filtre Tasarımlarının Benzetim ve Gösterimleri,” presented at the URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106474.