Açık ve Kapalı Mükemmel İletken Yüzeyler İçeren Problemlerin Hızlı ve Hassas Çözümleri İçin Hibrit Potansiyel-Alan İntegral Denklemi Formülasyonu

2023-08-31
Kurt, Batın
Eriş, Özgür
Ergül, Özgür Salih
URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi
Citation Formats
B. Kurt, Ö. Eriş, and Ö. S. Ergül, “Açık ve Kapalı Mükemmel İletken Yüzeyler İçeren Problemlerin Hızlı ve Hassas Çözümleri İçin Hibrit Potansiyel-Alan İntegral Denklemi Formülasyonu,” presented at the URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106691.