Eşdeğer Saçılım Özelliklerinin Elektrik Akımlarıyla Sağlanması İçin Genetik Algoritma Optimizasyonları

2023-08-31
Kararmaz, Mustafa Erdi
Eriş, Özgür
Ergül, Özgür Salih
URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi
Citation Formats
M. E. Kararmaz, Ö. Eriş, and Ö. S. Ergül, “Eşdeğer Saçılım Özelliklerinin Elektrik Akımlarıyla Sağlanması İçin Genetik Algoritma Optimizasyonları,” presented at the URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106862.