Mikrodalga Işıma Şekillendirme Uygulamaları için Dielektrik Çubuk Dizilerinin Hızlı Optimizasyonu

2023-08-31
Hatipoğlu, Murat Enes
Yazar, Şirin
Eriş, Özgür
Ergül, Özgür Salih
Dikmen, Fatih
URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi
Citation Formats
M. E. Hatipoğlu, Ş. Yazar, Ö. Eriş, Ö. S. Ergül, and F. Dikmen, “Mikrodalga Işıma Şekillendirme Uygulamaları için Dielektrik Çubuk Dizilerinin Hızlı Optimizasyonu,” presented at the URSI-TÜRKİYE 2023 XI. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107498.