Düşük ok açılı delta ve ters delta kanatların aerodinamiği: kanat kalınlığı etkisi

Download
2022-09-14
Koçak, Göktuğ
Yavuz, Mehmet Metin
Bu çalışmada düşük ok açılı delta ve ters delta kanatların aerodinamik özellikleri farklı kanat kalınlığı oranında (𝑡/𝑐) kuvvet ölçümleri ile incelenmiştir. Deneyler 45 derece ok açısına sahip 4 farklı kanat kullanılarak düşük hızlı rüzgâr tünelinde icra edilmiştir. Delta ve ters delta kanatlar için 2 farklı kanat kalınlığı olan t/c = 5.9% ve t/c = 1.1% oranları kullanılmış olup her bir kanat Reynolds sayısı 90,000 değerinde ve hücum açısı 0 ve 35 derece aralığında test edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde delta ve ters delta kanatların hem aerodinamik yapılarında hem de bu yapıların kalınlıkla olan değişimlerinde ciddi farklar görülmüştür. Ters delta kanatlar delta kanatlara göre daha yüksek taşıma-sürükleme oranına sahip olup daha iyi boylamsal statik kararlılığa sahiptir. Kanat kalınlığı ters delta kanatların boylamsal statik kararlılığı üzerinde iyileştirici etkiye sahip olup delta kanatlar için kanat kalınlığının boylamsal statik kararlılık üzerinde etkisiz olduğu görülmüştür.
9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI
Citation Formats
G. Koçak and M. M. Yavuz, “Düşük ok açılı delta ve ters delta kanatların aerodinamiği: kanat kalınlığı etkisi,” presented at the 9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/107701.