Ege Denizi Kıyıları İçin Sismik Tsunami Tehlike Analizi: Olasılıksal Yaklaşım

2023-11-17
Citation Formats
G. G. DOĞAN et al., “Ege Denizi Kıyıları İçin Sismik Tsunami Tehlike Analizi: Olasılıksal Yaklaşım,” presented at the 10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://kms10.imo.org.tr/belgeler/.