Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
ODTÜ Gelişme Dergisi, 25(3), 1998
ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Yeni teknolojilerin kimya sanayindeki ölçeklere ve ölçek ekonomilerine etkisi
Çetindamar Karaömerlioğlu, Dilek (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Yeni teknolojilerin üretim ölçeklerini küçültme yönünde etkilerinin olduğu sıkça söylenmekle birlikte bu teknolojilerin ölçekler ve ölçek ekonomileri üzerindeki etkisini araştıran ayrıntılı ampirik çalışmalar yetersiz kalm...
The behavior of velocity and its policy relevance in Turkey
Keyder, Nur (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
The purpose of this article is to update a former study on velocity (Keyder, 1989: 31-66), and also to question the use of the conventional money supply definitions as measures of the "liquidity" in the system. Since all v...
Cost structure of Turkish private banking industry: A GL restricted cost function approach
Mahmud, Syed F.; Zaim, Osman (1998)
The objective of the paper is to analyze the cost structure of the private Turkish banks in the post-liberalization era. Using the intermediation approach, a GL restricted cost function has been employed to estimate factor...
Türkiye'de mer'alar, hayvanlar ve insanlar
Mutlu, Servet (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
Orta malların kullanımında karşılıklı olumsuz dışsallıklar vardır. Faydalanma hakkının sosyal normlarla ya da hukuki düzenlemelerle sınırlanmadığı durumlarda, orta mallar taşıma kapasitelerinin üstünde kullanıma açıktır. T...
Export-led growth hypothesis and the Turkish data: An empirical investigation
Özmen, Erdal; Furtun, Gülperi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
This paper investigates the validity of the export-led growth hypothesis for the post- 1970 quarterly Turkish data by using Johansen cointegration techniques. We consider three systems nested by a four-variable space postu...
Intersectoral linkages and their implications for employment creation in Turkey: A comparative Input - Output Analysis for 1979, 1985 and 1990
Ruben, Ester Biton (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
The purpose of this paper is to analyze the employment effects of industrialization for Turkey. To this purpose, the input-output tables for the years 1979, 1985, and 1990 are analyzed. It is found that in each year all se...
Citation Formats