İSTANBUL'UN İAŞESİ VE TEKİRDAĞ - RODOSCUK LİMANI (16.-17· yüzyıllar)

1980
FARQQHİ, Suraiya
İstanbul'un iaşesiyle ilgili sorunlar 1920'deıı beri çeşitli araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Onaltmcı yüzyılda büyük bir olasılıkla yarım milyonluk haddini aşmış bulunan İstanbul kenti, Akdeniz bölgesinin en büyük kentini oluşturduğu gibi, zamanın bütün Avrupa kentlerini de geçmiştir. Bu durumda Osmanlı İmparatorluğunun başkentine sürekli olarak gerekli yiyecek ve hammaddenin sağlanması çok yönlü çabalara yol açmıştır. Şimdiye kadar araştırmacıların dikkati, hep başkentin kendi yapısına yönelmiştir. İstanbul'un nüfus açısından gelişimi, kurumsal yapısı ve onaltmcı yüzyılda bu kentte sürekli olarak başgösteren fiyat artışları, ayrı ayrı araştırmalara konu olmuştur.(2) Ancak bu kentin besleme çabasıyla etkilenip gelişen geniş bir çevresi vardır. Çevrenin önemli bir parçasını ise, İstanbul'a yiyecek ve hammadde ileten limanlar oluşturur. Çalışmamızın konusu bu yolda örgütlenip gelişmiş olan limanlardan Tekirdağ - Rodoscuk kasabasının incelenmesidir.
Citation Formats
S. FARQQHİ, “İSTANBUL’UN İAŞESİ VE TEKİRDAĞ - RODOSCUK LİMANI (16.-17· yüzyıllar),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 1979-1980-özel sayı, no. 1979-1980 özel sayı, pp. 139–154, 1980, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109153.