Department of Economics, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (747)

Has File(s)
Yes (447)
No (300)

Author
Erdil, Erkan (33)
Taymaz, Erol (32)
Küçükşenel, Serkan (24)
Dayıoğlu Tayfur, Meltem (22)
Tunç, Gül İpek (20)

Subject
Economics and Econometrics (69)
Turkey (53)
Türkiye (15)
General Business, Management and Accounting (12)
Development (11)

Date Issued
1987 - 1989 (6)
1990 - 1999 (24)
2000 - 2009 (276)
2010 - 2019 (376)
2020 - 2022 (65)

Item Type
Journal Article (649)
Book Review (17)
Editorial (6)
Other (3)
Working Paper (2)

Recent Submissions

Shelter from the storm: health service access and utilization among Syrian refugees in Turkey
Özen, İlhan Can; Tuncay Alpanda, Berna; Bump, Jesse (2022-03-01)
Aim Since 2011, the confict in Syria has led to the migration of 5.6 million refugees, mainly to neighbouring countries. By the start of 2019, over 3.5 million people had moved to Turkey to seek safety, meaning that Turke...
Market efficiency in non-renewable resource markets: evidence from stationarity tests with structural changes
Kara, Alper; Yıldırım Kasap, Dilem; Tunç, Gül İpek (2022-03-01)
The dynamics of metal prices are highly significant for worldwide economic activity due to metals being key intermediate inputs to industrial production and construction and treated as investment assets. In that sense, thi...
Effect of the Access to Healthcare Services Among Syrian Refugees in Turkey
Özen, İlhan Can; Tuncay Alpanda, Berna (2022-03-01)
The Syrian population influx has dislocated a significant number of people (6.7 million of people outside the Syrian borders, 6.5 million of people among the different provinces of Syria). The biggest group among this m...
Once Upon a Time in Anatolia: The Long Run Development Effects of American Missions in Anatolia
Özen, İlhan Can; Ersan, Yasar (2022-02-01)
The long and bitter fall: an account of events that shook the Turkish economy during September-December 2021 COMMENT
Şenses, Fikret (2022-02-01)
Ecological unequal exchange between Turkey and the European Union: An assessment from value added perspective
Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap (2022-01-01)
The Macroeconomic Effects of Positive Trend Inflation in a Small Open Economy
Yılmaz, Yusuf Ömür; Tunç, Gül İpek (2022-01-01)
Investigating the effects of illiquidity on credit risks via new liquidity augmented stochastic volatility jump diffusion model
Gaygısız Lajunen, Esma; Hekimoglu, Alper (2021-12-01)
Liquidity is extremely important not only within the context of financial markets but also in every scale of economic transactions. In this study, within the realm of financial markets, we configure liquidity as an indepen...
Residential Energy Efficiency: Turkish Case
Korucan, Aysun; Aşık, Serap; Akbostancı Özkazanç, Elif (2021-12-01)
Kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Türkiye üretim sektörü örneği
Soytas, Mehmet Ali; Durak Uşar, Damla (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Bu çalışmada Türkiye’de yerleşik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BIST) işlem gören üretim şirketlerinin yıllık raporlarına içerik analizi yapılmıştır. Firmalar kurumsal yönetişim, çalışan hakları, insan hakları, çev...
Instability of the US economy: A post-Kaleckian econometric analysis of functional income distribution, capacity utilization, capital accumulation and productivity growth
Kurt, Ozan Ekin (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
This article analyzes demand and “overall” regimes in the US economy from a post-Kaleckian theoretical framework. To that end, we employed a model that takes into account the interactions between functional income distribu...
İmparatorluklar ve mali sistemler: Karşılaştırmalı açıdan Osmanlı kamu maliyesi, 1839-1909
Özbek, Nadir (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Bu yazıda 19. yüzyıl Osmanlı kamu maliyesi, modern mali devlet oluşumuyla ilgili karşılaştırmalı yeni literatürle diyalog içinde incelenmiştir. Tanzimat sonrası Osmanlı mali kurum ve pratikleri, genellikle Avrupa modernleş...
Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretimini Etkileyen Faktörler: Rüzgar ve Güneş Enerjisi Örneğinde Kar Amacı Motivasyonuna göre Farklılaşan Engeller ve Destekler
Erden Topal, Yelda; Gürsoy Haksevenler, Betül Hande; Erdil, Erkan (2021-12-01)
Ege ve Doğu Akdeniz meselelerinin tarihsel, hukuki ve siyasi veçheleri üzerine tahlil ve düşünceler
Apakan, Ertuğrul (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Ege ihtilafları, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri farklı mecralarda oluşsa da, ortak bir tarihi ve coğrafi zemine dayanmaktadır. Bu çalışma anılan meselelerin karmaşık siyasi ve hukuki veçhelerini, birbiri ile etkileşimin...
Unemployment or Inflation? What Does the Misery Index Say about the Causes of Crime?
Çuhadar, Pınar; Cafrı Açcı, Reyhan (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Even if the analysis of illegal activities takes attention after the 1960s in economics, the cause and consequence of crime is an old subject for social sciences. The first period of crime and economics analysis was micro-...
Sunk cost hysteresis in Turkish manufacturing exports
Akdoğan, Kurmaş; Werner, Laura (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
This article examines hysteresis in export entry-exit decisions of the Turkish manufacturing sector using the Preisach method. As the argument goes, sunk costs imply threshold levels of the exchange rate affecting the expo...
Application of bagging in day-ahead electricity price forecasting and factor augmentation
Özen, Kadir; Yıldırım Kasap, Dilem (2021-11-01)
The electricity price forecasting (EPF) is a challenging task not only because of the uncommon characteristics of electricity but also because of the existence of many potential predictors with changing predictive abilitie...
Not just about machines: Analysis of MRI quality determinants in the Turkish health system context
Özen, İlhan Can (2021-11-01)
This study aims to investigate the determinants of the qualityMRI in the Turkish healthcare system. The analysis is doneby analysing the referred cases to a major university radiologydepartment in Turkey, and matching the ...
Vücut Kitle İndeksinin Büyüme, Okullaşma, Verimlilik ve Tasarruf Üzerindeki Etkisi: Ülkeler Arası Bir Çalışma
Tansel, Aysıt; Erdil, Erkan (2021-10-01)
Gelir ve sağlık arasındaki ilişkiyi öne çıkan büyüme göstergeleri ve bilişsel yetenek aracılığıyla inceliyoruz. Bilişsel yetenek beslenme durumu ile temsil edilir. Beslenme durumu için proxy değişkeni BMI'dir. Bu ilişkiyi ...
Down and up the “U” – A synthetic cohort (panel) analysis of female labor force participation in Turkey, 1988–2013
Tunalı, İnsan; Kırdar, Murat G.; Dayıoğlu Tayfur, Meltem (2021-10-01)
We study the aggregate labor force participation behavior of women over a 25-year period in Turkey using a synthetic panel approach. In our decomposition of age, year, and cohort effects, we use three APC models that have ...
Citation Formats