18. YÜZYILDA İLMİYYE SINIFININ TOPLUMSAL DURUMU ÜZERİNE BAZI NOTLAR

1980
ORTAYLI, İlber
Osmanlı İmparatorluğunda İlmiyye sınıfının sosyal, ekonomik, hukuki durumu sadece klâsik devir islâm devletlerinin (Emevî, Abbasi) ve toplumlarının etüdüyle anlaşılacak gibi değildir. Hatta Osmanlı toplumu ile klâsik İslâm sistemleri arasında inatçı ve İsrarlı karşılaştırma ve paralellikler saptamaktan da kaçınmak gerekir. Bundan başka Osmanlı tarihinde ulemânın gerek eğitim, gerek meslekî durumları, sosyal-ekonomik konumları devirden devire farklılıklar gösteriyor gibidir. Yapılan monografik çalışmalar bu yönde bazı ip uçları veriyorsa da konunun daha bir hayli aydınlatılma beklediği açıktır. Burada 17- 18. yüzyıllarda ilmiyye sınıfının üst tabakasındaki toplumsal geçişkenlik sınırına ve özellikle Anadolu'da bu sınıfın sahip olduğu servet konusuna bir ölçüde değinilecektir.
Citation Formats
İ. ORTAYLI, “18. YÜZYILDA İLMİYYE SINIFININ TOPLUMSAL DURUMU ÜZERİNE BAZI NOTLAR,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 1979-1980-özel sayı, no. 1979-1980 özel sayı, pp. 155–159, 1980, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109154.