CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK TÜCCARININ «MİLLλ LEŞMESİ

1980
Keyder, Çağlar
Bu makalede, 1923-1929 yıllarında Türkiye dış ticaretinin örgütlenmesi anlatılacaktır. Üzerinde asıl durmak istediğimiz konu, azınlıkların sahneden çekilmesi ile kendine yeni iş sahaları bulan Müslüman burjuvazinin yabancı tüccarlarla ilişkisi ve bu ilişkide daha ayrıcalıklı bir yer kazanmak için yeni devlet otoritesini kullanma çabalarıdır. Müslüman burjuvazi, değişmeden devam eden, dış ekonomik ilişkiler çerçevesinde kendi payını arttırmak için politik ve kurumsal müdahale biçimleri arıyordu. Ne var ki devlet gücünü ticaret kârlarından daha yüksek pay almak için kullanmak yeni bir bütünleşme stratejisi anlamına gelmiyordu. 1929'a geldiğimizde dış ticaretin esas yapısı değişmemiş, Türk ekonomisi aynı bağımlılık örüntüsünde kalmıştı. Artık, komprador sınıfı oluşturanlar, ondokuzuncu yüzyıldaki gibi yabancı pasaport taşıyan gayri-müslim burjuvazi değil, İttihat ve Terakki döneminde ortaya çıkmaya başlayan Müslüman bir sınıftı. Aşağıda ayrıntılarıyla irdeleyeceğimiz dönüşüm bu önermeleri kanıtlayıcı niteliktedir. İlk olarak ithalât ve ihracatın hangi mekanizmalarla sürdürüldüğünü inceleyeceğiz.
Citation Formats
Ç. Keyder, “CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK TÜCCARININ «MİLLλ LEŞMESİ,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 1979-1980-özel sayı, no. 1979-1980 özel sayı, pp. 239–255, 1980, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109180.