19. Y.Y. TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ KAYNAKLARI : BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

1980
Yavuz, Erdal
Kurmuş, Orhan
Pamuk, Şevket
Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye iktisat tarihi konusuyla çeşitli düzeylerde ilgilenenlerin belki de en çok eksikliğini duydukları şey, bu alandaki kaynakları sistematik biçimde sıralayan uzmanlaşmış bir bibliyografyanın mevcut olmayışıdır. Bu çalışma, bu eksikliğin hiç olmazsa bazı yönlerini doldurmak amacına yöneliktir. İdeal niteliklere sahip bir bibliyografyanın basılı kaynaklar kadar yayınlanmış arşiv belgeleri hakkında da doyurucu bilgiler içermesi özlenir bir durumdur. Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye iktisat tarihi konusunda kaynak niteliği taşıyan basılı eserlerin neredeyse iki yüzyıllık bir süreye yayılmış olarak ve birçok dilde yayınlanmış olması, arşiv belgelerinin ise çok sayıda ülkenin arşivlerinde ve bazen de tasnif edilmemiş durumda bulunmaları böyle ideal bir bibliyografyanın hazırlanmasını şimdilik imkânsız kılmaktadır. Ama, bu doğrultuda ilk adım niteliğinde de olsa bazı adımların atılması gerekmektedir. İşte bu bibliyografya denemesi böyle bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Citation Formats
E. Yavuz, O. Kurmuş, and Ş. Pamuk, “19. Y.Y. TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ KAYNAKLARI : BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 1979-1980-özel sayı, no. 1979-1980 özel sayı, pp. 329–371, 1980, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/109183.