Esma Aksoy Khurami

E-mail
aksoye@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Scopus Author ID
Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2020-12-01)
Konut piyasaları, mevcut ve yeni konut stokunun üretim ve dağıtım süreçlerinde verimliliğini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için çeşitli devlet politikalarına konu olmuştur. Sosyal konut aracılığıyla hane halklarına ko...
Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2019-03-01)
2003 yılından itibaren 58. Hükümet’in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu k...
Housing affordability trends and challenges in the Turkish case
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Aksoy Khurami, Esma (2018-06-01)
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.102px; background-color: rgb(252, 252, 252);">This paper examines the trends and challenges of housing affordability i...
Housing affordability trends and challengesin the Turkish case
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Aksoy Khurami, Esma (2018-06-01)
This paper examines the trends and challenges of housing afordability in the Turkish case. Concurrently, it questions the use of conventional afordability measures in a developing country context. Survey of Income and Livi...
Citation Formats